ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบฯ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1รายการ(ครั้งที่2)

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร 1 Share

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 223 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560