ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แนวทางปฎิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของวัลแวร์เรียกค่าไถ่"WannaCry"กับอุปกรณ์ทางการแพทย์(Medical Devices)ภายในโรงพยาบาล

วันที่ : 22 มิถุนายน 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 308 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มิถุนายน 2560