ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TMT code รพ.สต. ในเครือข่าย อำเภอโพนสวรรค์ (ปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2560)

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2560

ประกอบด้วย

๑. รายการยาโรคทั่วไป ยาวางแผนครอบครัว และวัคซีน (จำนวน ๑๑๕ รายการ)

๒. รายการยาโรคเรื้อรัง และยาจิตเวช (จำนวน ๕๗ รายการ)


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1993 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 พฤษภาคม 2560