ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี ๒๕๖๐ (สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.)

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี ๒๕๖๐

ประกอบด้วย

๑. แนวทางการดำเนินงาน RDU Hospital - Evidence and Keys for Success

๒. คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓. แนวทาง รพ.สต.-โรคหวัด

๔. แนวทาง รพ.สต.-อุจจาระร่วง

๕. แนวทาง รพ.สต.-แผลสด

๖. แนวทาง รพ.สต.-ฟันผุ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 307 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 07 พฤษภาคม 2560