ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รวมเอกสาร รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) งานเภสัชกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2560

วันที่ : 08 มีนาคม 2560

รวมเอกสาร รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) งานเภสัชกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2560

ประกอบด้วย

- Slide นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) สู่ประชาชนสุขภาพดี
- Slide การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ-รพ.สต.ติดดาว เขต 8
- แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2560 (งานเภสัชกรรม-คบส.) ส่วนที่ 1
- แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2560 (งานเภสัชกรรม-คบส.) ส่วนที่ 2
- คู่มือ-แนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

- คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังใน รพ.สต. คปสอ.โพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 
- คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต ใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 
- เอกสารติดหน้าช่องจ่ายยา รพ.สต. 
- แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ยาช่วยชีวิต ใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 
- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจาก รพ.สต. 
- แผ่นพับไข้เลือดออก (เอกสารส่งเสริมการใช้ยา ในประเด็น OTOP, ODOP อ.โพนสวรรค์ ปี 2559) 
- คำแนะนำพิเศษบนซองยา (คำอธิบาย) 
- คำแนะนำวิธีการใช้ยา ที่มีวิธีการใช้แบบพิเศษ 
- การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการแพ้ยา จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด : http://www.hosthai.com/11112/news_show?id=292ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 4609 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม 2560