ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TPU code รพ.โพนสวรรค์ (ปรับปรุง 20 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560

รายการยา + รหัสมาตรฐาน 24 หลัก + TPU code รพ.โพนสวรรค์ (ปรับปรุง 20 กุมภาพันธ์ 2560)


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1092 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560