ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สสอ.โพนสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ : 27 มีนาคม 2567

สสอ.โพนสวรรค์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 198 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มีนาคม 2567