ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

MOIT5 ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 1-3) แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567

วันที่ : 26 มีนาคม 2567

MOIT5 ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 1-3)  แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 122 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 มีนาคม 2567