ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ : 14 กันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 30 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 2566