ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 947 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565