ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วันที่ : 21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 657 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2565