ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

MOIT 2 (ข้อ 1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลโพนสวรรค์

วันที่ : 05 มกราคม 2565

(ข้อ 1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลโพนสวรรค์


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 48 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 05 มกราคม 2565