ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

EB 5 (5.2.3) ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 3 เดือน สิงหาคม 2564

วันที่ : 22 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 110 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กันยายน 2564