ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

EB 5 (5.2.1) ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564

วันที่ : 16 มิถุนายน 2564

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 218 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มิถุนายน 2564