ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯและกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรลูกจ้างรายเดือน

วันที่ : 25 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯและกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรลูกจ้างรายเดือน


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 343 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2564