ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บทความ / สาระน่ารู้

ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์

วันที่ : 09 มีนาคม 2566


ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 269 คน
โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสต