ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บทความ / สาระน่ารู้

จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ : 23 สิงหาคม 2561


ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 4249 คน
โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสต