• นพ.กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลโพนสวรรค์

  เน้นส่งเสริมป้องกันภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภอโพนสวรรค์ ด้วยบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และชุมชนมีส่วนร่วม

 • จองห้องประชุมออนไลน์

  • ไม่มีการจองห้องประชุม
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสอบราคา/ ประกวดราคา
 • ข่าวรับสมัครงาน